เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!! โครงการอบรม Mini IE รุ่นที่ 1


เหมาะสำหรับ

-คนทำงานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านวิศวกรรมอุตสาหการ แต่เรียนจบมาไม่ตรงสาย

-ผู้ที่ต้องการ Upskill เตรียมความพร้อมสู่การเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้างาน

-ผู้ที่ต้องการ Reskill สร้างทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ


เน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง อิงจากงานของผู้เรียนเป็นหลัก ปรับปรุงหน้างานได้จริง บริษัทได้ประโยชน์ ผู้เรียนได้ความรู้พร้อมใบ Certificate

เริ่ม 7 พ.ย. 63 - 23 ม.ค. 64 เรียนเฉพาะวันเสาร์ 09.00-16.00 น.


ค่าใช้จ่าย 20,000 บาท/ท่าน ***ด่วน!! รับจำนวนจำกัด สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ (ยังไม่ต้องชำระเงิน)*** SHARE :