ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  019/2567

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 ประเภท สอบตรงชิงทุน 2 ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา >>Click<<

>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online <<
ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 19 พ.ค. 67
และชำระค่าเล่าเรียนอย่างน้อย 1 งวด  ได้รับทุนส่วนลดพิเศษ 5,000 บาท

กำหนดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2567 
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อาคาร E ชั้น 6 


ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"ตัวอย่างสถานะ 2 "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และได้รับทุนการศึกษา" 


SHARE :