แผนที่ สวนหลวง ร.9

หมายเหตุ :    

1)  ผู้เข้าร่วมงาน สามารถจอดรถได้ทุกลานจอด 

2) สำหรับผู้ที่เข้าสวนหลวง ร.9 หลัง 9.00 น. ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าสวนสาธารณะตามอัตราของกรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02-763-2600 ต่อ 2620-4SHARE :