สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Embedded System Workshop #1

ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


*หัวข้อการอบรมสัมมนา

1.  Introduction to Embedded System

2. Processor Architecture and Memory

3. Input / Output and Interrupt

4. Analog to Digital Convertor (ADC) & Digital to Analog Convertor (DAC)

5. Peripherals & Timer

6. Universal Synchronous / Asynchronous Receiver / Transmitter (USART)

7. Workshop in each topics

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*ค่าลงทะเบียน : 4,900 บาท

*ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/dYa54XkJweCZ8FnD8

*หมดเขตลงทะเบียนภายใน 20 ตค 2562

*ติดต่อสอบถาม อ.ฐิติชญา โทร 02-763-2600 Ext. 2929SHARE :