สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

Basic Programming Workshop #1 

ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย. 2562 

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 


*หัวข้อการอบรมสัมมนา

Introduction to Python (Installation, IDE)

Basic input / output and Operator

Conditional and Repetitive Statement

List, Dictionary and Function

Environment and Library Management

Graphic User Interface: GUI

*ค่าลงทะเบียน : 3,400 บาท

*ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/jakuFM3hx4SL32wx9

*หมดเขตลงทะเบียนภายใน 30 ต.ค 62

*ติดต่อสอบถาม อ.ฐิติชญา โทร 02-763-2600 Ext. 2929

e-mail : titichaya@tni.ac.thSHARE :