น้องใหม่คณะไอที TNI ตามรอยรุ่นพี่ คว้าชัยแอนิเมชันระดับประเทศ

    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้เข้านำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศในโครงการ "Media Lab เพื่อพัฒนาสื่อ Animation สำหรับเด็กปฐมวัย" ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ซึ่งจัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

    การแข่งขันครั้งนี้มีทีมผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 60 ทีม และมีทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเพียง 10 ทีมเท่านั้น ซึ่งมีตัวแทนทีมนักศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 ได้ผ่านเข้ารอบ 3 ทีม ประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 11 คน


    ซึ่งผลการตัดสินออกมาดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม "ไก่อวกาศ" จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประกอบด้วย น.ส.กนกนันท์ ตาน้อย น.ส.ญาดาพิณ เกาศัยนันท์ น.ส.ศุภาพิชญ์ มุ่งวิริยะ และ น.ส.ธดาภรณ์ กมขุนทด ได้รับเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

   

    และได้รับรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แแก่ ทีม "Submarine Dogs" ประกอบด้วย น.ส.นีร บุษยบัณฑูร น.ส.วรัญญา เพียรภักดีสกุล และ น.ส.รชตวัน เนตรสุวรรณ และทีม "เเกะบิน" ประกอบด้วย น.ส.กัญญาณัฐ สมจิตต์สว่าง น.ส.กัลยา จรรยาอนุรักษ์ น.ส.ธัญนิจ สายแก้ว และนายณัฐพล มลิวัลย์ ได้รับเงินทุนการศึกษาทีมละ 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งมีอาจารย์ชาญ จารุวงศ์รังสี และอาจารย์เธียรทศ ประพฤติชอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดการแข่งขันSHARE :