นักศึกษา TNI สาขา IB ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์

    ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิรชา คำสัตย์ นางสาวพนิดา วงษ์สูง และนางสาวณัฐสรัญ เดชาอมร นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำทีม Smong-fore คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา อนึ่ง ผลงานที่ส่งประกวดชื่อ "ถังขยะ 4.0 ใครไม่แคร์ Bin แคร์" ซึ่งเป็นแนวคิด Transportation Management System มาใช้กับถังขยะในพื้นที่เขตสวนหลวง สามารถช่วยประหยัดต้นทุนและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อีกด้วย

SHARE :