ภาพข่าว กิจกรรมการแข่งขัน TNI Business Game Contest 2017 - Factory Manager

ผลการแข่งขันเกมจำลองกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ

และบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560


ทีมชนะเลิศ : ทีม SKBสุขบท โรงเรียนชลบุรี(สุขบท)

ทีมอันดับ 2 : ทีม TUNS M5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกล้า สมุทรปราการ

ทีมอันดับ 3 : ทีม 1520 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ทีมอันดับ 4 : ทีม SW BRAVO โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ทีมอันดับ 5 : ทีม RSB 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อันดับ 6 ทีม SK MANAGER โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย

อนดับ 7 ทีม SW Alpha โรงเรียน ศึกษานารีวิทยา

อันดับ 8 ทีม Shut up and take my money V.2

โรงเรียน นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

อันดับ 9 ทีม ไข่ตุ๋น โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

อันดับ 10 ทีม YSP T-Y โรงเรียน ยโสธรพิทยาคม


ขอขอบคุณ รายการข่าวผู้เยาว์ สถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 7 (วันที่ 13 ก.พ.60)SHARE :