สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof. Yuko Tananka, President of Hosei University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ เยี่ยมชมสถาบันฯ พร้อมกันนี้ได้พูดคุยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน ในส่วนของ English-based graduate degree program ของทาง Institute of Integrated Science and Technology (IIST) 

 
        สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ Hosei University เมื่อปี 2558 ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาจาก TNI กำลังศึกษาอยู่ที่ Hosei University จำนวน 2 คนSHARE :