เชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมแนวคิด Smart Industrial Platform Development 

ในวันที่ 25 พ.ย. 62 เวลา 13.00-15.30 น.  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบความต้องการในด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยตอบโจทย์ทางอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นในการสร้างแพลตฟอร์มโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ngUNUZXGWGKAbmPn8

SHARE :