ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 042/2563 เรื่องเลื่อนกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2563

คลิกอ่านประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2620-2624SHARE :      


TAGS: TNI