ทำไมต้องเรียนรู้การจัดการธุรกิจระดับโลก

โดย ผศ.ดร. รชตะ รุ่งตระกูลชัย
ประธานหลักสูตรนานาชาติ Global Business Management: GBM 

         Covid-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจ ที่ทำให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงเกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นความพร้อมในการปรับตัวและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจและตอบสนองต่อกระแสต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ประกอบกับการทำธุรกิจในสมัยนี้แตกต่างจากเมื่อก่อน ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปแค่ 2-3 ประเทศ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มากขึ้น ทำให้การทำธุรกิจนั้นมีความเชื่อมโยงกันไปทั่วโลก หากเกิดผลกระทบที่ใดที่หนึ่ง ก็สามารถส่งผลกระทบเป็นโดมิโน่ไปยังประเทศอื่นต่อไปได้เรื่อยๆ รวมไปถึงวัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีความเชื่อมโยงกันได้มากขึ้นและง่ายขึ้น

          TNI จึงเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ การจัดการธุรกิจระดับโลก (Global Business Management: GBM) เพื่อมุ่งมั่นผลิตบุคลากรให้มีความพร้อม ทั้งความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจระดับโลก ด้วยการเรียนการสอนแบบ Monozukuri พร้อมด้วยรายวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิชา Startup และวิชา Data Analysis ที่สอนในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล และกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์จากการที่ได้ลงไปเรียนรู้ และปฏิบัติที่งานจริงๆ  ผ่านกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกอีเวนท์ งานแสดงสินค้า ที่นักศึกษาจะได้ลงมือคิดจริง ขายจริง ได้กำไรและขาดทุนจริง การไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านธุรกิจระดับโลกผ่านนักธุรกิจทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติผู้มีประสบการณ์ มากกว่าการเรียนแต่เพียงในห้องเรียนอย่างเดียว  เพราะ TNI  เน้นให้นักศึกษาได้สัมผัสของจริงมากกว่า พร้อมความสามารถ 3 ภาษาทั้งภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น

        นอกจากนี้ TNI  ยังสอนให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Marketing Automation, Content Generating Tools, Social Media Technology ในการจัดการธุรกิจ เป็นต้น ส่งผลให้นักศึกษามีประสบการณ์ที่ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นในเรื่องของธุรกิจระดับโลก ซึ่งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลาย สามารถทำงานในบริษัทใหญ่ๆ ทั่วโลก หรือจะทำธุรกิจส่วนตัวก็ย่อมได้  ยิ่งไปกว่านั้น ทางหลักสูตรยังมีโครงการ 3+1 เรียนที่ไทย 3 ปี เรียนที่สหรัฐอเมริกาอีก 1 ปี จบมาได้ปริญญา 2 ใบ อีกทั้งยังมีทุนการศึกษามากมาย และสามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้  สอบถามเพิ่มเติม Tel: 02763-2601-5SHARE :