คุณโชติภูมิ ศรีชู บริษัท พาวเวอร์ไปป์ จำกัด --ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) มอบแท่นกดเจลล้างมือแบบเหยียบ ให้กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 10 เครื่อง เมื่อ 22 มิ.ย. 63 โดยมี ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์น้ำพร สถิรกุล อาจารย์สมบัติ วรินทรนุวัตร เป็นผู้รับมอบ
SHARE :