ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วาดีเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านทุนมนุษย์และธุรกิจระหว่างประเทศ ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ An Opportunity for Japanese FDI towards AEC” by Wanida Wadeecharoen, Rungsun Lertnaisat and Oeb Pongbugor ในที่ประชุม National and International Academic Conference on Innovation and Management for Sustainable จัดโดย Siam University ร่วมกับ Thammasat University School of Global Studies และ Singapore University of Social Sciences ระหว่างวันที่ 9-10 July 2020, Venue Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok
    
       การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการวิจัยเชิงนวัตกรรม Business and Innovation โดยมีอาจารย์ต่างชาติจากมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางศูนย์วิจัยฯ ได้รับทราบแนวคิดด้านนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจได้อย่างแท้จริง SHARE :