เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 คุณช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ HERO Stock Learning @ TNI ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน และเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับประสบการณ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างมืออาชีพจากทีมเทรนเนอร์ตลอดทั้งโครงการและได้เรียนรู้เทคนิคการใช้สูตรตัวช่วยต่างๆ ร่วมถึงเคล็ดลับที่ทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเรื่องง่าย ผ่านแอพพลิเคชั่น “FINANSIA HERO”


นางสาวธนาภา ฐานบำรุงรักษ์ รางวัลชนะเลิศ, นางสาวปรียาภรณ์ ท่าพริก รางวัลชนะเลิศอันดับ 1, นายสุรยุทธ์ จินดา รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
SHARE :