7 หลักสูตร/สาขา TNI มีคุณสมบัติได้รับการส่งเสริมในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ในปี 2563

ผู้กู้ กยศ. , กรอ. จะได้รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ เมื่อสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด คือ
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% 
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5 
% (จากปกติ 1%) 


1. สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)

2. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)

3. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

4. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

5. สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

6. สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

7. สาขาวิทยาการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (DSA) : International Program

ตารางสรุป 20 สาขา TNI : สาขาไหนที่สามารถกู้ กยศ. กรอ. และ Human Capital ได้


หมายเหตุ : ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ : https://www.studentloan.or.th/th/news/1560240493

             หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
             ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI)
             Tel: 02-763-2600 ต่อ 2622

             https://www.facebook.com/TNI.StudentLoan
             ขั้นตอนการกู้ยืม : https://kuza.me/j8721
SHARE :