ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ขอเชิญทุกท่านพบกับกิจกรรม TNI Job Fair 2021 (Online) เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  โดยจะมีสถานประกอบการและตำแหน่งงานอัพเดตอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถเยี่ยมชม TNI Job Fair 2021 (Online) โดยการลงทะเบียน ตาม Link ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ 

Registration: TNI Alumni (Online) TNI Job Fair 2021
Link : https://docs.google.com/forms/d/1g3TAW3KqsUHCc-kVByViIilAtbOgQJTU_Yosq9NIPZs/

Registration: TNI Staffs (Online) TNI JOB FAIR 2021
Link : https://docs.google.com/forms/d/1IorcXUU6-lCTT90I7c6oZIJm0pweAI9xNiDlGKawVs0/

Registration: Students (Online) TNI JOB FAIR 2021
Link : https://docs.google.com/forms/d/1sf8Os_9GHTX0uqpcrx1YAloFw2ln7nyrO4iOLhXkJ8c/

หากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีลิ้งค์เว็บไซต์ของเราในหน้าสุดท้ายของการลงทะเบียน

คำแนะนำ : ขอความกรุณาบันทึก Link เว็บไซต์หลังท่านลงทะเบียนครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดใช้งานในครั้งต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน 02-763-2600 ต่อ 2762,081-5892641SHARE :