พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี TNI และ คุณยรรยง  ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 

SHARE :