ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 011/2564 เรื่อง เปิดการเรียนการสอนที่สถาบันในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 Click SHARE :