หลักสูตร RE ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีอะไรที่เหนือกว่า?

                                                         เพราะคุณได้เรียนรู้ - ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

                                                เราให้โอกาสคุณได้มากกว่า - มีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยน ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

                                            เพราะคุณมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีกว่า - จบมาได้งานทำทันที เพราะคุณคือ วิศวกรสไตล์ญี่ปุ่น

    หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (Robotics and Lean Automation Engineering : RE) เป็นหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างองค์ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติในสายการผลิต และเทคนิคการวิเคราะห์ของเสียในกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคลีน  TNI เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่มีการประยุกต์ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการการผลิต ควบคู่กับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมการผลิตสมัยใหม่ ที่เน้นการออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่


รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tni.ac.th/engineering/major_re

ติดต่อประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน  ดร.ดอน  แก้วดก โทร. 089-117-3255 ID Line : 0891173255

ติดต่อศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทร. 02-763-2601-5  Facebook : https://www.facebook.com/TNIadmissioncenter

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp

SHARE :