เพราะความชอบแคลคูลัสและฟิสิกส์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และมีคุณพ่อเป็นไอดอลทางด้านวิศวกร ทำให้อยากทำงานด้านโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์

   เรอิ “โชติกา โอคะเบะ” เรียนอยู่ International Program สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering : DGE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารภาษาญี่ปุ่น Panora ฉบับ พ.ค. 64             

หรือดูได้ที่ https://www.facebook.com/panora.thailand/posts/2065445323610458
SHARE :