ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ชั้นปีที่ 1-2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชยในการแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่

1. น.ส.ชมพูนท ศรีสุวรรณ (BJ) ชั้นปีที่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ดูคลิป https://www.youtube.com/watch?v=7Vk_guRFekU

2. น.ส.อัควรรณ์ นิลโอภา (BJ) ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย 

ดูคลิป https://www.youtube.com/watch?v=wimfbuM0hpQ
SHARE :