ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  นายพัชรพล วงษ์คูณ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต (PE) และนายร่มธรรม เทียบคุณ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท เคียววะ เพรส อินดัสทรีส์ (ญี่ปุ่น) จำกัด (Kyowa Press Industry, INC.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการสอบทักษะการขึ้นรูปโลหะแผ่นอุตสาหกรรมระดับ 2 โดยได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ระดับจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น  SHARE :