วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) มอบโล่แสดงความขอบคุณให้กับ PROFESSIONALS' NET-WORK IN ADVANCED INSTRUMENTATION SOCIETY (PAI-NET) ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามาโดยตลอด ตั้งแต่เปิดสถาบัน จนถึงปัจจุบัน

SHARE :