ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีกำหนดการจัดกิจกรรม TNI JOB FAIR 2022 ในรูปแบบ Online เตรียมเอกสารสมัครงานให้พร้อมแล้วพบกัน วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นี้ มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งงาน ทั้งงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านบริหารธุรกิจ สัญชาติญี่ปุ่นและอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยจะมีสถานประกอบการและตำแหน่งงานอัพเดตอย่างต่อเนื่อง

    ติดตามช่องทางการเข้ารับชมกิจกรรม TNI JOB FAIR 2022 Online ได้ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เป็นต้นไปได้ที่เพจ https://www.facebook.com/coopthainichi
SHARE :