รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และหัวหน้าโครงการวิจัย เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยกับ Mr.KAWAMURA Hironori, Chief Representative for Asian Region และ คุณเดชา ไชยนาพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ ที่ New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Bangkok Office เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565
SHARE :