สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารของสถาบัน ให้การต้อนรับคุณสยาม  โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเยี่ยมชมห้องแล็บต่างๆ ของสถาบัน พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต เช่น การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และการขนส่งระบบราง การวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมการพาณิชย์การขนส่งและการสาธารณสุข รวมถึงความร่วมมือด้านเครือข่ายสหกิจศึกษา ของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

SHARE :