รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการยกระดับการศึกษาไทยเปิดหลักสูตรผ่านวิทยาลัยนานาชาติ (Thai-Nichi International College : TNIC) ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร 

- Digital Engineering Program (DGE)

- Data Science and Analytics Program (DSA)

- Global Business Management Program (GBM)

- Japanese for International Business (JIB) 

ในรายการ Good Morning  ASEAN (วิทยุ FM 100.5) เครือข่ายทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

รับฟังย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=324000733013830

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://tnic.tni.ac.th/SHARE :