ชมรมไทยศึกษา สมาคมคนญี่ปุ่นในประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ (Thai-Nichi International College: TNIC) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ, คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
SHARE :