สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของสถาบัน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kochi University of Technology (KUT) โดยได้มีการร่วมหารือประเด็นความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงการ The Special Scholarship Program (SSP) ที่ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก บรรยายโดย Prof. Chaoyang Li, Chair of International Relations Center, School of Systems Engineering นอกจากนี้ยังหารือเรื่องความร่วมมือด้านทุนการศึกษาหลักสูตร 5 ปี 2 ปริญญา, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท การแลกเปลี่ยนระยะสั้น รวมทั้ง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ   พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบัน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
SHARE :