เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นำโดย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของสถาบัน ให้การต้อนรับ Mr.Kubota Osamu รองอธิบดี Ms. Ota Mineko ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ Ms. MORITA Mizuki หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือทางวิชาการ จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน หลังจากการประชุม ได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

SHARE :