ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) และคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

SHARE :