สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา และคณะผู้บริหารของสถาบัน ให้การต้อนรับ Mr.Takeshi Kondo, President และ  Mr.Rungsun Matrot, Factory Manager Thai Arrow Product Co.,Ltd. เพื่อหารือเรื่องการรับนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษากับบริษัท Thai Arrow Product Co.,Ltd. ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 
SHARE :