สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จับมือ PLANET ผู้นำด้านบริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร เปิดเวทีสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ระดมสมองพัฒนานวัตกรรมเสาอัจฉริยะต้นแบบ ภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรมต่อยอดเสาอัจฉริยะ” หวังสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ สู่การพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป็น Smart City ในอนาคต บิ๊กบอส "ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์" ชี้กระแสตอบรับ Smart Pole ดี เล็งขยายการติดตั้งสู่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ


ภาพจากซ้าย :  ท่านแรก รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

                 ท่านที่สอง คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 

                 ท่านที่สาม รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

    รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เปิดเผยว่า “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้รับความร่วมมือจากบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้ง Smart Pole หรือเสาอัจฉริยะ บริเวณหน้าอาคารวิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) เพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมเสาอัจฉริยะต้นแบบให้นำสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือจดทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จึงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงคณาจารย์ที่สนใจ ได้เข้าร่วมโครงการ "การสร้างนวัตกรรมต่อยอดเสาอัจฉริยะ" เพื่อระดมไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ (Idea and Creation) ในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ทั้งด้านระบบการบริหารจัดการ (Management system) การพัฒนาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ หรือ Firmware ต่างๆ การพัฒนา Platform และ Mobile application ฯลฯ ที่สำคัญโครงการนี้ ยังจะเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อีกด้วย
SHARE :