เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดงาน TNI DAY 2022 เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ ทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) ได้แสดงผลงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคอนเซ็ปต์  “แตกต่างด้วยภาษา ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม วัฒนธรรมที่หลากหลาย” ตอกย้ำถึงเจตนารมณ์การเป็นสถาบัน Monodzukuri ที่มุ่งมั่น พร้อมพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง


     เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เช่น การแข่งขัน WMC ( Web Design & Multimedia Contest), การประกวด Cosplay, การประกวด Young Business IT Contest, สัมภาษณ์ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าของเพจ “ชิเอลแมวมึน” เปิดให้ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น TNI Student Formula Car, TNI Robotics and Smart Manufacturing, TNI Electric Vehicles และการแสดงผลงานการออกบูธจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการธุรกิจจำลองของนักศึกษา (Junior Entrepreneur, House Project) และบูธกิจกรรมของคณะต่างๆ เป็นต้น 


SHARE :