เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มีการจัดงาน TNI DAY 2022 ภายในงานได้มีพิธีมอบโล่แสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และผู้ที่มีอุปการคุณต่อสถาบัน โดยมี คุณจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบัน เป็นผู้มอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

รายชื่อผู้สนับสนุนทุนการศึกษา

1. JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE, BANGKOK 

2. BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

3. BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED 

4. CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED 

5. C.S.I. (THAILAND) COMPANY LIMITED 

6. HIRATE TECHNICAL CORPORATION 

7. HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) COMPANY LIMITED 

8. ISUZU GROUP FOUNDATION 

9. KOJIMA INDUSTRIES ASIA CORPORATION LIMITED 

10. LOGIZARD COMPANY LIMITED 

11. MITSUBISHI ELECTRIC ASIA (THAILAND) COMPANY LIMITED 

12. PANUS ASSEMBLY COMPANY LIMITED 

13. PLANET COMMUNICATIONS ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED 

14. PROFESSIONALS' NET-WORK IN ADVANCED INSTRUMENT SOCIETY  (PAI-NET) 

15. ROTARY CLUB OF BANGRAK 

16. S.E.I. GROUP CSR FOUNDATION 

17. SIAM COSMOS SERVICES COMPANY LIMITED 

18. THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED 

19. TOYOTA MOTOR THAILAND COMPANY LIMITED 

20. MR. SUPONG CHAYUTSAHAKIJ   

21. ASSOC. PROF. KRISADA VISAVATEERANON 

SHARE :