รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา กล่าวต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคู่มิตร จากประเทศญี่ปุ่น ที่มาเข้าร่วมโครงการ TNI Summer Program 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565 โดยในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 คน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 10 แห่ง ดังนี้

1. Fukuoka Institute of Technology

2. Kanazawa Institute of Technology

3. Kindai University

4. Muroran Institute of Technology

5. NIT, Kushiro College

6. NIT, Sasebo College

7. Osaka University

8. Shiga University

9. Tohoku Institute of Technology

10. Tohoku University

    โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกปีสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย เรียนภาษาไทย เยี่ยมชมวัดในอยุธยา พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปลูกป่าที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงการเข้าชั้นเรียนกลุ่มร่วมกับนักศึกษาของสถาบันเพื่อแลกเปลี่ยนด้านภาษา (Chat Class)  เป็นต้น 
SHARE :