ภาพบรรยากาศงาน TNI MINI JOB FAIR 2022 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดยมีบริษัทที่มาจากประเทศญี่ปุ่น และบริษัทญี่ปุ่นสาขาในประเทศไทย เข้าร่วมงาน 24 บริษัท

1.  ALSOK THAI SECURITY SERVICES CO., LTD.

2.  CASTEM (SIAM) CO., LTD. 

3.  CHUBUTSU(THAILAND) CO., LTD. 

4.  DAIICHI CO., LTD. 

5.  FUJIMAKI STEEL (THAILAND) CO., LTD. 

6.  HAKUEISYA (THAILAND) CO., LTD. 

7.  HIRATE TECHNICAL CORPORATION 

8.  IWATO (THAILAND) CO., LTD. 

9.  KYOKUTOH ASIA CO., LTD. 

10. MAPQUESTASIA CORP., LTD. 

11.  MINO (THAILAND) CO., LTD. 

12.  SANIA (THAILAND) CO., LTD. 

13.  SATO PRESS KOGYO (THAILAND) CO., LTD. 

14.  SHINKO IND.LTD. 

15.  SHINKO WEL-TEC SERVICE CO., LTD. 

16.  TAKATSU MFG THAILAND 

17.  THAI ATOM GLOVES CO., LTD. 

18.  THAI IEC CO., LTD. 

19.  TOMINAGA INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

20. TSUNEISHI KAMTECS (THAILAND) CO., LTD. 

21.  UEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. 

22. YAMAICHI SPECIAL STEEL (THAILAND) 

23. YOSHITAKE WORKS (THAILAND)LTD.

24. THAI REBIRTH CO., LTD.

รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวเปิดงาน TNI MINI JOB FAIR 2022
SHARE :