ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพุทธิดา วิรุฬห์ลาภ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว ระดับมือสมัครเล่น และนางสาวศิริลักษณ์ วันทา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) นางสาวภัทรภร เลาหพิบูลรัตนา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) และนางสาวบุญญาภา ชูแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม ในงานแข่งขันคารุตะออนไลน์ประจำประเทศไทยครั้งที่ 2"  จัดโดยชมรมคารุตะกรุงเทพ  เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565
SHARE :