อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวารองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น  เข้าร่วม โครงการ KUT Study Tour 2019 เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์  ทั้งนี้ยังได้ร่วม Workshop กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

        เยี่ยมชม Monodzukuri Labของคณะวิศวกรรมศาสตร์        เยี่ยมชม Monodzukuri Labของคณะวิศวกรรมศาสตร์        เรียนวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับ  Thai Dance        เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับ Thai music Instrument

        เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับ Thai Boxing 
SHARE :