ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่ รศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566  โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปีSHARE :