เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Prof.Dr. Shunichiro Yamamoto, President of Osaka University of Economics (OUE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาของ 2 มหาวิทยาลัยทำงานวิจัยร่วมกัน  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล และการศึกษาดูงานของบุคลากรระหว่างกัน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน ได้แก่  

        1. คณะบริหารธุรกิจ : Digital Lean Manufacturing System and Logistics Management Academy, Smart Logistics Center

2. วิทยาลัยนานาชาติ (TNIC)

        3. IMAX and Studio. (A Building, 6th floor)
SHARE :