รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ Theodora Subyantoro, BINUS Collaboration Center Manager, Lidya, Program and Collaboration Section Head for Asia region and  Ms.Felicia Gabriella M.Polii, BINUS Global Class จาก BINUS University ประเทศอินโดนีเซีย ในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมหารือในเรื่องของความร่วมมือด้านการประชุมวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯลฯ  พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

SHARE :