เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 Mr. Shigeru Hayakawa ประธานสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) (กรรมการและรองประธานบริษัท Toyota Motor Corporation) พร้อมด้วย Mr. Noriaki Yamashita (President of Toyota Motor Thailand) พร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในการมาเยือนครั้งนี้ ได้ปรึกษาหารือถึงทิศทางและการดำเนินการของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นในอนาคต ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคม และสถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ชมห้องวิจัยและห้องฝึกอบรมต่างๆ ภายในสถาบัน รวมทั้งได้ปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึกอีกด้วย สถาบันจะพยายามเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับ JTECS ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
SHARE :