รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรทุกสาขาของคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการเรียนต่อ การพัฒนานักศึกษา และการร่วมมือทางกิจกรรมระหว่างสถาบัน นอกจากนี้ได้เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 

SHARE :