เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Institute of Technologies ในการประชุมครั้งนี้ได้หารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกงานและสหกิจศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการทำวิจัย และนอกจากนี้ทาง Institute of Technologies ได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์,Engineering Workshop และวิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) 
SHARE :