รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารจาก บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) และได้ประชุมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมแข่งขัน Hackathon ของนักศึกษา ร่วมถึงการรับนักศึกษาฝึกงาน และทำงานกับบริษัท ในปีการศึกษา 2567   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 
SHARE :