คุณจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมด้วย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี  ได้ให้การต้อนรับ Mr. Chung Yong Jing, Director of  the Board  และคณะผู้บริหารจาก Shibaura Institute of Technology (SIT) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบัน ในการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนการฝึกงานและการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของสถาบัน รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะการสร้างความเป็น Global University เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

SHARE :