รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี และรศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าพบ Mr.Asada รองประธานคณะกรรมการ JCC-TNI เพื่อสวัสดีปีใหม่และประชุมความร่วมมือกับคณะกรรมการ JCC-TNI  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
SHARE :