เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะผู้บริหารของสถาบัน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายมาโกโตะ อิยานากะ ประธาน บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่สถาบัน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และได้ร่วมประชุมหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา การทำวิจัยร่วมกันด้านรถยนต์ EV เป็นต้น ทั้งนี้ ทางสถาบันขอขอบคุณ บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและมีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับทางสถาบันมาโดยตลอด
SHARE :